PM za fondove

 

SKALA™ Solutions je jedinstveni koncept kojim podržavamo procesu kandidiranja projekata, digitalizacije projekata, ali radimo i na novim digitalnim kvalifikacijama. Naš fokus je na projektima, upravljanju transformacijom u kompanijama, javnom sektoru kao proizvodnoj industriji.
Slika 74

Za kompanije

 

Posjedujemo sumu od 100+ godina radnog iskustva u raznim poljima a još više od toga je u godinama obrazovanja i pojedinačnog razvoja. Pokazali smo put mnogima, koncepti su dokazani na tržištu, okupili smo vještine i dostignuća. Sva ova energija se sad sinhronizirano i strukturirano vraća u tokove za održivu ekonomiju.

Uz planiranje, organizaciju i ključne kompetencija iz različitih oblasti, poslovni sistem dobija vrijednost. Ova dodatna vrijednost se ogleda kroz rad sa svim kompanijskim nivoima kroz analize, treninge, seminare, konsalting, upravljanje i uštede.
 

SKALA™ edukacije

 

Svaki program je po potrebi nadograđen i tehničkim paketom sa ciljem da produbi zainteresiranost učesnika ali i razvije tehničke vještine a u kompanijama da se dođe do ispravnog tehničkog rješenja. Partner ovog programa je najpoznatija bosanskohercegovačka IT kompanija.

0 0