Ikona

Obrazovanje za budućnost

Iznimno su niska ulaganja u istraživačko-razvojne aktivnosti, nerazvijena R&D infrastruktura traži povećanje raspoloživosti, primjenjivosti i pristup znanjima za potrebe industrije, kreativne industrije, digitalizacije i edukacije. Industrija rijetko ima kapacitete, za istraživanje i razvoj potrebna je priprema kadrova.

Negativni migratorni tokovi uzrokuju neravnotežu na tržištu rada uslijed odliva domaće radne snage. Dostupnost visokokvalitetnih radnika za potrebe daljeg industrijskog razvoja uz pravljenje predpostavki da postojeće kadrove zadržavamo ali i druge uključujemo u naše tokove privređivanja.


Strukturno 4P /Potreba-Pomoć-Podrška-Promocija/ na putu ka izazovima radimo na promociji i razvoju poslovne zajednice, podrški javnom sektoru pri zajedničkim istraživačkim projektima poslovne, strukovne i akademske zajednice. 
application
Dizajn koncepata za upisnu politiku na fakultete za zvanja koja su nužna za daljnji industrijski razvoj, podrška uvođenju informatike/STEM kao obaveznog predmeta u osnovne škole u ranoj fazi i specijaliziranih IT/STEM odjeljenja u srednje škole i adekvatne obuke za nastavni kadar. Na polju cjeloživotnog učenja izrađujemo koncepte i nove obuke za prekvalifikaciju u IT/STEM sektor. Fleksibilni modeli zapošljavanja i terenskog rada. Projekti podrške oblastima IT-a, medicine, inženjerstva, elektrotehnike.

Program je osmišljen da ponudi studentima edukaciju iz pisanja i vođenja projekata za nevladin sektor. Srednjoškolci i osnovci u svojoj obaveznoj školskoj nastavi već upravljaju malim projektima. Program pomaže srednjoškolcima da teorijski razumiju upravljanje projektima kako bi stvorili sliku o važnosti okvira pod kojim se odvijaju sve aktivnosti koje rade.

0 0