Ikona

Koncept

POUKE™ je motodologija koja stavlja upravljanje projektima u fokus. Cilj je povećanje proaktivnosti, produktivnosti i efikasnosti.  Sa takvim odnosom će se probuditi i naše želje za izvrsnost.

Upravljanje, vođenje ili kako je već ustaljeno menadžment projekata (eng. Project Management) je ključna diciplina da se prekine pasivnost i krene ka postizanju ciljeva. Upravljanje projektima ne dozvoljava rasipanje vremena, energije i resursa. Naprotiv ono kao takvo izoštrava fokus i ubrzava postizanje ciljeva. 
Ikona

Terenski rad

To je proces obostrane saradnje koji se kreira na osnovu ukazanih potreba i specifičnih zahtjeva. Klijent definira ideje i zamisli koje smatra osnovanim nosiocem potencijala. Uvijek krenećemo sa dijagnostikom unutar upravljačkog sistema. Na temelju toga mi kreiramo prilagođen sadržaj i plan rada, edukacije, implementacije koji će zadovoljiti potrebe. 

Ovaj način je klasik u svim programima rasta, dokazao se veoma praktičnim, saradnja na terenu je mnogo upečatljivija i produktivnija. Nerazumjevanja se lakše prebrode, nejasnoće brzo nestaju a dodatna vrijednost je vidljiva.
Ikona

OnLine

Online je oblik saradnje na daljinu, a efikasno je posebno kada imamo prepreke dolaska i udaljenost od mjesta događaja. Online sastancima, treninzima, nastavom radimo na jačanju sistema bez napuštanja ugodnog i voljenog mjesta rada učesnika. 

Tehnike koje koristimo su webinari, metodološki odabrani sadržaji dostupni na internetu i svakako uz podršku svih odobrenih platformi za online edukaciju. Platforme poput ZOOM, Ms teams, GOOGLE, Skype su najčešće korišteni programi. Pri tome se koristimo i online platformom na kojoj su postavljeni naši sadržaji i arhivirani svi radni materijali.


"
Želja je ključ motivacije, ali je odlučnost i predanost neumoljivoj potrazi za višim ciljem,
odnosno predanost izvrsnosti,
to što će vam omogućiti postizanje uspjeha koje tražite.

Mario Andreti - Sport0 0